Studium Edukacyjno Językowe s.c.

Kursy językowe dla firm

Przygotowaliśmy dla Państwa programy podnoszące umiejętności w każdym zakresie sprawności językowej od mówienia i rozumienia ze słuchu poprzez pisanie i czytanie w języku obcym. Szczególny nacisk położyliśmy na umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim (język biznesu, specjalistyczny język zawodowy). Podczas zajęć stosowane są autorskie ćwiczenia słuchowe, konwersacje, prezentacje i systematyzacja form pisanych związanych z korespondencją elektroniczną i tradycyjną.

Kursy prowadzone są przez lektorów z wyższym wykształceniem filologicznym i metodycznym, którzy posiadają doświadczenie w uczeniu osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.

Zadaniem stosowanej przez lektorów metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej oraz umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym - zarówno na polu zawodowym, towarzyskim, czy turystycznym. Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu - głównie temu celowi podporządkowany jest program nauczania. Zajęcia prowadzone są w sposób łączący naukę z rozrywką i integracją zespołu, z wykorzystaniem przeróżnych pomocy dydaktycznych.

Biorąc pod uwagę Państwa oczekiwania, oferujemy kurs, który dostosujemy zarówno do Państwa dnia pracy jak i poziomu znajomości języka. W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych lektorów jak i szeroką bazę dydaktyczną proponujemy Państwu programy, które są połączeniem nowoczesnych metod nauczania oraz profesjonalnej bazy materiałów. Naszym zadaniem jest wyrównanie Państwa poziomu znajomości języka obcego do poziomu wiedzy zawodowej, tak abyście Państwo bez strat merytorycznych swobodnie komunikowali się we własnym środowisku pracy.

W ramach naszych programów językowych będą Państwo w stanie nauczyć się:

  • Prowadzić rozmowy biznesowe,
  • Negocjować,
  • Prowadzić korespondencję,
  • Przygotowywać materiały na spotkania i prezentacje
  • Formułować opinie i argumentować
  • Jak konstruować zwięzłe, poprawne komunikaty i wypowiedzi
  • Jak aplikować w języku obcym


Poziom i charakter zajęć będzie dostosowany do poziomu zaawansowania językowego oraz rodzaju wykonywanej pracy. Program zawierać będzie zarówno komponenty podnoszące Państwa umiejętności językowe, jak i język specjalistyczny. Prowadzimy dokumentację kursu, z uwzględnieniem wszelkich wskazówek szkolonej firmy - programy nauczania, listy obecności, wyniki testów, raporty postępów słuchaczy oraz ankiety badające stopień ich zadowolenia. Zajęcia trwają od października do czerwca. Na koniec kursu szkoła wystawia świadectwa z oceną. Oraz możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomosc języka na nauczanym poziomie.

Kursy i korepetycje językowe

czytaj więcej

Kursy maturalne i osmioklasisty

czytaj więcej

Studia Podyplomowe

czytaj więcej

TGLS

Kursy językowe dla firm

czytaj więcej

VCC Akademia, kwalifikacje zawodowe

czytaj więcej